Honorarium

Onze advocaten van het kantoor werken op basis van uurtarieven en aanwijsbare kosten. Het is echter onmogelijk om vooraf te bepalen welke kosten een gerechtelijke procedure met zich meebrengt aangezien dat de prestaties sterk uiteen lopen van dossier tot dossier. De evolutie van een dossier is afhankelijk van diverse factoren die in vele gevallen afhankelijk zijn van de belangen van de betrokken partijen.

Om de transparantie te bevorderen wordt u bij aanvang van het dossier een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst door de verschillende onderdelen van erelonen en onkosten op een overzichtelijke manier uiteen te zetten.

Daarnaast worden regelmatig provisienota’s opgemaakt om de betaling van de definitieve staat van erelonen en kosten te vereenvoudigen. Deze bevatten een indicatie van de te verrichten prestaties en eventuele toekomstige kosten.

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren indien u hierover graag wat meer informatie wenst.

©2011 / Design by Nono • All rights reserved